Säker molnsäkerhetskopiering
för den mobila arbetskraften

Skydda ditt företags data överallt, dygnet runt, på bärbara datorer och mobilenheter.

Ökningen av den mobila arbetskraften och övergången av företag mot BYOD-strategin (”bring-your-own-device”) har lett till att det blir mindre IT-synlighet i kritiska företagsdata på bärbara datorer eller mobiler och mer potential för dataförlust och brott. Även det snabba antagandet av molnsamarbetsplattformar som Office 365 (OneDrive, SharePoint och Exchange Online), Google Apps for Work (Google Drive och Gmail) Salesforce och Box har tillsammans bidragit till begränsad synlighet och kontroll över företagsdata på en global uppsättning av enheter.

KeepItSafe Mobile ger tillbaka kontrollen till IT-avdelningen, med integrerade verktyg för att skydda och styra data över flera operativsystem, nätverk och enheter. KeepItSafe Mobile hjälper företags IT-avdelningar att förenkla komplexiteten i hanteringen av företagsdata spridda över ett globalt landskap av bärbara datorer, smartphones och molnverktyg för samarbete, samtidigt som du tillhandahåller sömlös säker dataåtkomst.

Med komplett bild av data som existerar på alla olika ändpunktsapparater kan KeepItSafe Mobile enkelt implementeras av globala kunder för att förhindra förlust av data, tillmötesgå behov inom företagsledning, regelefterlevnad och e-discovery på en och samma gång när organisationer blir alltmer mobila och distribuerade.

Som en KeepItSafe-kund kommer ditt IT-team att kunna minska riskerna för fjärrarbetskraft genom vår slutspunktssäkerhetsplattform KeepItSafe Mobile.

Omfattande slutpunktssäkerhetskopiering och skydd

KeepItSafe Mobiles enhetliga lösning för alla dina bärbara datorer och mobila enheter kombinerar datahantering, säkerhetskopiering, återställning, synbarhet och hantering för att se till att din viktiga data är skyddad och under din kontroll, oavsett var.

mobile diagram

Dataförlustskydd

 • Kontinuerlig säkerhetskopiering för att skydda data på alla enheter
 • Spåra och fjärrkontrollera enheter när de förloras eller stulits
 • Snabbare säkerhetskopieringar genom att eliminera dataredundans över slutpunktsanvändare
 • Geofencing blockerar åtkomst till data från obehöriga IP-adresser och platser
 • Datasegregering skiljer affärs- och personuppgifter i BYOD-miljöer

Datastyrning

 • En centraliserad administration gör det möjligt för IT-avdelningen att hantera alla aspekter av säkerhetskopiering för alla enheter från en enda glaspanel
 • Säker filöverföring i ett enda klick med lösenord, utgångsdatum, nedladdningsgränser och spårning
 • Synkronisering ger omedelbar åtkomst till data från vilken enhet som helst, minimerar driftstopp och maximerar användarproduktivitet
 • 256-bitars kryptering hindrar obehörig åtkomst till företagsinformation

Dataregelefterlevnad

 • Team som ansvarar för dataregelefterlevnad kan enkelt söka igenom alla slutanvändardata, automatisera övervakning av regelefterlevnad och identifiera datarisker utan att påverka produktiviteten hos medarbetare
 • Elastisk indexering för reglerad data
 • Efterlevnad av behovet med dataintegritet genom att använda inställningar som förhindrar att administratörer tittar på innehåll och revisionsspår, vilket säkerställer att förordningar om regional dataintegritet uppfylls
 • En konsoliderad datatabell gör det möjligt för IT-team att hantera policyer, övervaka och utvärdera datarisker samt granska aktivitetshistorik för att säkerställa att förordningar
 • Förinställda mallar för regelefterlevnad ger förkonstruerade, testade konfigurationer för vanliga dataförordningar för att hjälpa organisationen att arbeta på ett smidigare sätt

Automatisera datasäkerhetskopieringar från alla enheter

KeepItSafe Mobiles automatiska säkerhetskopiering av data från alla enheter och system säkerställer att din viktiga data alltid finns tillgänglig, även vid förlust eller korruption på en slutpunktsenhet.

 • Detaljerad, manipulationssäker granskning av datanvändning och delning tillhandahåller fullständig IT-synlighet för efterlevnad
 • Anpassade grupppolicyer tillåter IT-teamet att hantera vem, var och hur data kan nås och delas
 • Externa begränsningar kan ställas in för att se till att bara betrodda grupper kan dela data med externa parter
 • Juridiska krav kan placeras på delad data för hantering av tvister och eDiscovery-behov

Med KeepItSafe Mobile implementerat i hela din organisation får ditt IT-team en 360-graders syn på slutanvändardata och interaktioner över bärbara datorer, kontorsenheter och mobila enheter.