SaaS-säkerhetskopiering och återställning för företag

Skydda dina data när du använder molnbaserade program

KeepItSafe Cloud2Cloud överbryggar klyftan

KeepItSafe Cloud2Cloud (SaaS-säkerhetskopiering) tillhandahåller det som behövs för att minska[1] klyftan[2] som skapas därmolnbaserade programleverantörer lämnar och kundernas egna ansvar börjar. SaaS-leverantörer är inte skyldiga att återställa dina uppgifter om de skulle gå förlorade, vilket utsätter dig för ökade risker för förlust av immateriella rättigheter och svårigheten att tillmötesgå lagkrav.

KeepItSafe utformade Cloud2Cloud för att integrera med ledande program som Office 365 (OneDrive, SharePoint och Exchange Online), Google Apps for Work (Google Drive och Gmail) Salesforce och Box. KeepItSafe SaaS-datasäkerhet ger företag flera alternativ för att enkelt konfigurera, hantera och schemalägga alla onlinesäkerhetskopieringsaktiviteter från samma intuitiva gränssnitt samtidigt som de uppfyller krav på regelefterlevnad och lagliga skyldigheter.

Ta kontroll över dina data från molnbaserade program med KeepItSafe Cloud2Cloud, SaaS-säkerhetskopieringslösningen för företag som kan integreras med KeepItSafes onlinesäkerhetskopiering för att skydda all din data, oavsett om den finns på plats eller i tredje parts molntjänst. Med andra ord, din molndata är ovärderlig, den måste skyddas och den kommer inte att skydda sig själv.

Fördelar med vår SaaS-säkerhetskopieringslösning

 • Omfattande säkerhetskopiering, återställning och arkivering av Office 365, Google Suite, Box och Salesforce
 • Minimera risker med fullständig datasynlighet, åtkomst och regelövervakning över olika SaaS-tjänster
 • Sök enkelt, samla in och bevara data på plats för att tillmötesgå behov från lagligt håll och för regelefterlevnad
 • Val av frekvens och granularitet av säkerhetskopior på ”data-source-by-data-source”-basis, vilket garanterar dataskydd så länge som krävs för regelefterlevnad och affärskontinuitet
 • Övergripande sökningar gör det möjligt att hitta filer över alla användare, enheter och molnbaserade program.
 • Säkerhetsskydda användar- och administratörslistor för att ge öppenhet, spårbarhet och ansvar.
 • Inbyggt juridiskt arbetsflöde för att underlätta insamling och bevarande av relevanta data.
 • Säker molninfrastruktur, policyer och procedurer inklusive SOC1 (ersätter SAS-70 och SSAE-16)
 • Optimerat WAN-utnyttjande genom att schemalägga dataöverföringar med hög volym under lågtraffik
 • Återställningstidsmål och återställningspunktsmål definierade och uppnådda
 • All data lagras och krypteras säkert som hindrar åtkomst för obehöriga användare
 • Data finns alltid tillgänglig, även efter avbokning av SaaS-/PaaS-medlemsskap

Salesforce.com, Google Apps, Microsoft Office 365, Amazon Web Services och Microsoft Azure. Oddsen är att din organisation har data som drivs från ett eller flera av dessa molnbaserade program. De är ett effektivt alternativ till traditionell licensierad programvara som organisationer använder varje dag för att outsourca produktionsbelastningar för företagsfunktioner som e-post eller avdelningsprogram som CRM.

Men SaaS-leverantörer är inte förpliktigade att återställa dina uppgifter om de skulle gå förlorade, vilket utsätter företag för ökade risker för förlust av immateriella rättigheter och svårigheten att tillmötesgå lagkrav.

Med andra ord, din molndata är ovärderlig, den måste skyddas och den kommer inte att skydda sig själv.

Hur vanligt är SaaS-dataförlust?

Enligt den amerikanska affärstidningen Forbes driver 69 % av organisationer nu program eller infrastruktur i molnet, men ändå är det så att:

check

32 % av användarna rapporterar att de förlorar data från molnet

check

Molnprogramleverantörer skriver serviceavtal som skyddar dem mot ansvar för kunddataförlust.

En nyligen genomförd studie av Aberdeen Group fann att de vanligaste orsakerna till förlorade data bland annat omfattar:

Data loss


Säkerhetskopierar inte molnprogram min data?

SaaS-leverantörer är snabba med påpeka att deras data säkerhetskopieras på ett tillförlitligt sätt i flera spridda datacentraler, vilket skyddar kunddata mot de vanligaste avbrotten som strömförluster, naturkatastrofer och programfel.

Men skyddet sträcker sig endast så långt. Bortom denna tröskel (efter att ett datafält har skrivits över av en slutanvändare, låt säga) är organisationer ensamma att skydda och återställa data de har anförtrott en offentlig molntjänst. Det är där KeepItSafe kommer in i bilden.

Sammanfattning

De flesta molnleverantörer säkerhetskopierar kunddata, men endast för sitt eget juridiska skydd och inte för din sinnesfrid. SaaS-leverantörer specialiserar sig inte på säkerhetskopiering, så om de oavsiktligt skulle förlora dina uppgifter kommer du att se att en ansvarsfriskrivnignsklausul ingick i deras servicenivåavtal. Ansvaret vilar med andra ord hos dig.

Ta kontroll över dina data från molnbaserade program med KeepItSafe Cloud2Cloud, SaaS-säkerhetskopieringslösningen för företag som på ett smidigt sätt kan integreras med KeepItSafes onlinesäkerhetskopiering för att skydda all din data, oavsett om den finns på plats eller i tredje parts molntjänst.