KeepItSafe – Vanliga frågor och svar

Allmänt

Vad kommer KeepItSafe att göra för mig?

a. Partner
Som en föredragen partner till KeepItSafe får du konkurrenskraftiga priser som är utformade för att hjälpa dig att tjäna pengar samtidigt som du skyddar dina kunders data med en förstklassig säkerhetstjänst. Utöver detta får du tillgång till vår expertpersonal för onlinesäkerhetskopiering, vårt dedikerade säljteam, teknisk support dygnet runt och tillgång till vårt marknadsföringsteam för att öka exponering och bygga ut din onlineförsäljning.

b. Kunder
KeepItSafe är ett fullständigt hanterat och övervakat onlinesäkerhetskopieringssystem som gör att du slipper den dagliga säkerhetskopieringsadministrationen med tillhörande hårdvaru- och mediekostnader. Vi övervakar dina säkerhetskopior dagligen för problem eller missade säkerhetskopior – och med hjälp av våra säkerhetskopieringsloggar kan vi ofta hitta potentiella problem som dyker upp i ditt nätverk. KeepItSafe ger dig den säkerhet och trygghet som du behöver för att outsourca dina viktigaste säkerhetskopieringsprocesser.

Vilka tjänster erbjuder KeepItSafe?

KeepItSafe erbjuder onlinesäkerhetskopiering och katastrofåterställningslösningar i världsklass.

Varför behöver man säkerhetskopiera data?

Dataförlust kommer högst sannolikt att uppstå på din dator i form av hårdvarufel, mänskliga fel, programvarukorruption eller ett e-postvirus. Det uppskattas att 60 % av de företag som förlorar sina data måste stänga ned inom sex månader efter katastrofen.

Hur vet jag om jag behöver KeepItSafe?

Det är av största vikt att säkerhetskopiera data som är viktiga för din affärsverksamhet. Som ett fullständigt hanterat och övervakat onlinesäkerhetskopieringssystem som automatiskt säkerhetskopierar dina data, avlägsnar KeepItSafe besvären förknippade med säkerhetskopiering och återställer omedelbart förlorade data.

Vem är en partner?

En KeepItSafe-partner är en mervärdesåterförsäljare, leverantör av managementtjänster eller ett IT-företag eller avdelning som vill diversifiera sitt produktutbud och leverera en överlägsen onlinebaserad säkerhetskopieringslösning till kunder. En KeepItSafe-partner får exklusiv tillgång till våra grossistpriser, förstklassiga program, expertpersonal, dedikerad och proaktiv försäljning samt tekniskt stöd – och till våra branschberömda innovativa marknadsföringsinsatser.

Vad innebär ”fullständigt hanterat”?

Det betyder att KeepItSafe ständigt säkerhetskopierar (och om nödvändigt återställer) dina data via internet och lagrar dem säkert på flera datacenter som hanteras och övervakas dygnet runt.

Vilka operativsystemplattformar stöder KeepItSafe?

Windows, Linux/UNIX, Sun (Oracle) Solaris, Mac.

Vilka servrar stöder KeepItSafe?

Exchange, Forefront, Lync, BizTalk, Internet Information Services, Host Integration, Speech, Virtual Server, ESX(i)-servrar, Forms, Project/SharePoint/Search, Performance Point, Commerce, Groove, Identity Integration, SQL och Windows-servrar.

Vad kan KeepItSafe säkerhetskopiera?

KeepItSafe är ett extremt kraftfullt verktyg som kan säkerhetskopiera alla typer av filtyper, från SQL-databaser till Microsoft Exchange-brevlådor. Vi kan skydda både virtuella och fysiska maskiner på både fil- och servernivå.

Vad händer om jag behöver teknisk support?

KeepItSafe ger dig fri tillgång dygnet runt till vårt tekniska supportteam av ingenjörer som är kvalificerade för att designa, installera, konfigurera och felsöka ditt säkerhetskopieringssystem. De är kunniga och informativa och kan hjälpa dig med eventuella tekniska frågor du kan ha. KeepItSafe ger alla kunder gratis onlinesupport, vilket inkluderar:

  • Gratis live-support dygnet runt.
  • Proaktiv övervakning av dina dagliga säkerhetskopior för att säkerställa affärsframgång.
  • Snabba, informativa svar på ditt behov av datarestaurering.
  • Tillgång till kvalificerade ingenjörer, specifikt på uppdrag för ditt företag.
  • Kontinuerlig utveckling och investering i den senaste säkerhetstekniken för att hålla din kritiska data så säker som möjligt.
  • Problemfri onlinesäkerhetskopiering av data.

Har KeepItSafe supportfilversionering? Hur återställer jag en fil?

KeepItSafe stöder absolut filversionering. Vi har en flexibel lagringspolicy som kan anpassas efter behov, från dagar till månader till år. Filer som tidigare har raderats eller äldre versioner av filer kan återställas på bara minuter. Du ställer in lagringstiden för hur länge du väljer att lagra filen. Vårt system gör att filer och databaser kan återställas till en tidigare tidpunkt när de fungerade.

Online Backup

Vad är skillnaden mellan bandsäkerhetskopiering och onlinesäkerhetskopiering?

Det finns vissa stora skillnader mellan band- och onlinesäkerhetskopiering. I hjärtat av ett bandsäkerhetskopieringssystem vilar potentialen för mänskliga misstag. När en anställd oavsiktligt tar bort en viktig fil från servern, glömmer att säkerhetskopiera dagens data, eller inte lyckas överföra bandet off-site för förvaring utsätts din affärskontinuitet för en allvarlig risk. Och så småningom kommer något riktigt illa att inträffa. Dessutom är band en 30-årig teknik som är opålitlig, lätt skadas och försämras efter sex månader.

En automatisk schemalagd onlinesäkerhetskopiering eliminerar potentialen för mänskliga fel, samtidigt som den främjar snabbare och mer tidskrävande katastrofåterställning med mindre dataförlust. Onlinesäkerhetskopior lagrar dina data på plats i flera olika datacentraler, erbjuder flera olika lagringsperioder, krypterar alla filer och – till skillnad från bandkopior – har inga förskottsbetalningar eller löpande kostnader. Kort sagt, onlinesäkerhetskopiering är i slutändan mer tillförlitlig än bandsäkerhetskopiering.

Hur installerar jag KeepItSafes onlinesäkerhetskopiering?

KeepItSafes ingenjörer och/eller kundservicerepresentanter installerar och konfigurerar tjänsten direkt i dina lokaler. Vi installerar produkten på din/dina maskin(-er), och konfigurerar tekniken så att den passar din situation.

Kan jag säkerhetskopiera mer än en gång om dagen?

Ja. Du kan ställa in att KeepItSafe ska säkerhetskopiera så ofta du vill.

Kommer KeepItSafse onlinesäkerhetskopiering att använda mycket av min dators resurser?

Vi installerar produkten på din/dina maskin(-er), och konfigurerar tekniken så att den fungerar. Efter den första säkerhetskopieringen kopieras data så att endast nya eller ändrade data säkerhetskopieras. Så KeepItSafe använder minimala bredbandsresurser och väldigt lite CPU-hastighet. Vanliga säkerhetskopior tar 2-3 minuter varje dag.

Behöver jag köpa mer hårdvara för att använda KeepItSafes onlinesäkerhetskopiering?

Nej, allt du behöver är en dator eller server och bredbandsanslutning. Vi installerar produkten på din/dina maskin(-er), och konfigurerar tekniken så att den fungerar. Ingen extra hårdvara behövs.

Hur vet jag att mina data säkerhetskopieras?

Vår tekniska personal övervakar och hanterar hela säkerhetskopieringsprocessen. Om en säkerhetskopiering misslyckas, missas eller om någon ovanlig aktivitet identifieras kommer vi att meddela dig (om det behövs) och lösa situationen. Du kan även logga in på ditt KeepItSafe-konto och se en historik över varje dags säkerhetskopieringsrapport för att verifiera att tjänsten fungerar.

Hur kan ni garantera datasäkerhet?

Innan dina data tas off-site krypteras de till 256-bitarsnivå. Denna säkerhetsnivå är lika med eller överstiger den som används av de flesta finansinstitut. När detta är klart är dina uppgifter oläsliga av andra. Klienten ensam har dekrypteringsnyckeln och är den enda som kan avkoda informationen. Data skickas sedan via ett säkert nätverk till vårt datacenter och lagras alltid i krypterat format på vår plattform.

Vad är kryptering? Hur säkrar det mina data?

Kryptering översätter data till en hemlig kod, det mest effektiva sättet att säkra data. För att läsa data måste du ha en avkrypteringsnyckel eller ett lösenord. Ingen annan än du har tillgång till koden, inte ens KeepItSafes tekniska personal.

Vad händer om jag tappar bort min krypteringsnyckel?

Koden lagras endast av klienten. Om den här koden går förlorad eller felplaceras, förloras all data som lagras i datacentret. Se så till att den krypteringsnyckel du använder är lätt att komma ihåg.

Hur lång tid tar en onlinesäkerhetskopiering?

Den första säkerhetskopieringen av dina data kan ta dagar. Om du behöver ladda upp en stor mängd data skickar vi ut en enhet för en första laddning för att påskynda implementeringen. Säkerhetskopieringen planeras till en tidpunkt som passar dig och din personal och inte innebär några avbrott på ditt kontor. När denna första säkerhetskopiering är klar görs varje efterföljande säkerhetskopiering på en ökande basis. Detta innebär att dina data analyseras före varje säkerhetskopiering, och endast de data som har ändrats eller uppdaterats säkerhetskopieras. Detta gör processen snabbare och mer smidig för slutanvändaren.

Var säkerhetskopieras mina data?

Onlinesäkerhetskopieringar lagras, hanteras och övervakas fullständigt – och automatiskt – i säkra datacenter off-site (dvs. först i primära centra, för att sedan skickas vidare till sekundära centra), av specialutbildade KeepItSafe-ingenjörer specifikt på uppdrag för ditt företag.

Disaster Recovery

Vad är disaster recovery?

Katastrofåterställning gör det möjligt för dig att fortsätta arbeta efter ett antal katastrofala problem – allt från ett datavirus eller en hackerattack till en naturkatastrof som översvämning, brand eller jordbävning.

Varför skulle jag behöva katastrofåterställning?

Att ha en katastrofåterställningsplan på plats tar lite tid och ansträngning, men den sinnesfrid som den medför att din affärsverksamhet inte kommer att behöva utsättas för några avbrott efter en katastrof är väl värt det.

Finns katastrofåterställning tillgänglig på plats, off-site eller bägge?

Katastrofåterställning finns tillgänglig både på plats och off-site.

Katastrofåterställning på plats
Endast fullständiga bilder till katastrofåterställningsserver på plats; omedelbar failover; rollback och testning till katastrofåterställningsserver på plats; licens, support, övervakning och hantering.

Katastrofåterställning på plats och off-site
Fullständiga bilder till katastrofåterställningsserver, med dagliga bilder off-site till flera datacenter.

KeepItSafe Mobile

Vad är KeepItSafe Mobile?

KeepItSafe Mobile är den enda enhetliga slutpunktslösningen för företag som erbjuder säkerhetskopiering, fildelning, samarbete och förebyggande av dataförlust. Den ger IT-chefer den kontroll som de behöver för att skydda sitt företag mot oförutsedda datakatastrofer.

Vilka mobila enheter stöder det?

KeepItSafe Mobile säkerhetskopierar en mängd olika enheter (iPads, surfplattor, smartphones), operativsystem (iOS, Android) och hårdvara (bärbara datorer, stationära datorer).

Stödjer det fildelning?

Ja. KeepItSafe Mobiles integrerade, säkra fildelning gör det möjligt för medarbetare att synkronisera filer enkelt över olika enheter och dela dem med varandra, samtidigt som de ger IT-avdelningen synlighet, kontroll och säkerhet för delade företagsdata.

Kan jag använda KeepItSafe Mobile för mitt lilla företag?

Ja. Kontakta vårt säljteam för en kostnadsfri rådgivning om hur du kan skräddarsy en perfekt passform för ditt lilla företag.

Vad händer om en smartphone som innehåller kritisk företagsinformation tappas bort?

IT-administratörer kan initiera en fjärravveckling av en förlorad eller stulen enhet, så att enhetens data raderas nästa gång enheten ansluts till KeepItSafe Mobile. Vår förmåga att radera data uppfyller NSA:s (National Security Agency, Nationella säkerhetsmyndigheten) säkerhetsstandarder och skyddar borttappade eller stulna enheter från dataskydd.

Vilken typ av säkerhet används för att skydda data?

Krypteringen av data som överförs (256-bitars SSL) och lagring (256-bitars AES) säkerställer att data är skyddad från start- till slutpunkten. Våra ISO 27001-kompatibla datacenter ser till att dina data alltid är säkra.

Kan min IT-administratör hantera säkerhetskopior för alla enheter inom mitt företag?

Ja. IT-administratörer på ett företag har fullständig kontroll och hanterbarhet över slutenheter, vilket minskar säkerhetsriskerna dramatiskt. KeepItSafe Mobile har en dashboard-konsolfunktion som är centraliserad för enkel synbarhet, hanterbarhet och kontroll.

Kontakta oss idag

Ring 020 121 700 eller fyll i formuläret nedan. En KeepItSafe-representant kommer att svara dig inom 24 timmar.


Vi kommer att använda de uppgifter du anger för att kontakta dig om våra tjänster; du kan välja att gå ur när som helst. Läs vår Policy om cookie-filer för mer information. Jag har läst och godkänt villkoren och integritetspolicyn.